דיני צוואות

במהלך החיים אדם צובר לעצמו הון עצמי ונכסים בהיקפים שונים, כמו גם חובות וזכויות סוציאליות. כל האדם חי, הרי שהוא רשאי לעשות עם הונו ורכושו כל מה שהוא חפץ וכן להעבירו על פי רצונו. כאשר אדם נפטר, הרי שכל רכושו עובר לזכאים לכך על פי חוק דיני צוואות וירושה. דיני צוואות קובעים כי צוואה הינה מסמך משפטי החתום בידי עורך דין, כאשר המסמך נועד לשקף את רצונות המנוח באשר למה יעשה עם הונו, רכושו וממונו לאחר לכתו מן העולם. דיני צוואות קובעים כי הצוואה חייבת להיות כתובה וחתומה על ידי המנוח או על ידי בא כוחו במידה וקיים קושי בביצוע החתימה מבחינה פיזית. החתימה על הצוואה חייבת להתבצע בתום לב וללא הפעלת לחצים מצד גורמים אחרים ולשם כך חשוב להסתייע בשירותיו של משרד עו"ד צוואות המתמחה בתחום דיני ירושה ועיזבון.

משרד עו"ד צוואות

במקרים בהם אדם לא השאיר אחריו צוואה, הרי שיורשיו החוקיים רשאים להוציא צו ירושה על נכסיו. דיני צוואות מסדירים את ההליך להוצאת הצו בצורה ברורה ומוגדרת הכוללת פנייה אל רשם הירושות באמצעות שליחת טופס מתאים והגשת מסמכים רלוונטיים. הוצאת צו ירושה הינה פעולה אשר מומלץ לבצע בליווי של משרד עו"ד ירושות וכן של משרד עו"ד צוואות, שכן הבנה ברזי דיני ירושה ועיזבון תבטיח ביצוע התהליך באופן חוקי ובעל תוקף משפטי. דיני צוואות קובעים כי כאשר קיימת צוואה, הרי שרצון הנפטר ימולא בהתאם ובמקרים בהם אין צוואה, הרי שהירושה מתבצעת על סמך הקרבה המשפחתית והכללים המתאימים על פי חוק הירושה.

משרד עו"ד ירושות

ליווי של משרד עו"ד צוואות עשוי להיות משמעותי במקרים בהם מוגשות השגות לגבי הצוואה. ניהול מצבים של ערעור על חוקיות הצוואה, על תוקפה המשפטי או על תוכנה, מחייב יכולת וידע בתחום דיני המשפחה, דיני ירושה ועיצבון ודיני מעמד אישי. נוכח העובדה כי הצוואה הינה מסמך משפטי, מומלץ לקבל את שירותיו של משרד עו"ד ירושות לשם מילוי רצון המת באופן מלא וחוקי וכן על מנת למנוע חריגות או התנהלות בלתי תקינה.

דיני ירושה ועיזבון

משרד עו"ד רויטל אבידן הינו משרד עו"ד צוואות המתמחה בתיקי מעמד אישי, דיני ירושה ועיזבון, דיני משפחה, דיני צוואה ועוד. 
 
אנו דוגלים בשקיפות מלאה מול הלקוח לאורך כל שלבי ההליך ומעמידים לרשותו את הניסיון, הידע והכלים המשפטיים העומדים לרשותנו וזאת במטרה להגיע לתוצאות הרצויות באופן המהיר והיעיל ביותר.
 

"

המלצה:

"ברצוני להודות לך על התמיכה, המסירות, הנתינה ובעיקר, הרצון הטוב לסייע ככל יכולתך.
קיבלת אותי בהתראה קצרה וסיפקת לי בטחון לכל אורך המשפט. תודה לך!"

 

"