תביעה להגדלת מזונות

מזונות ילדים ומשמורת משותפת

בשנים האחרונות, בתי המשפט  החלו להתחשב בזמני השהות והכנסות שני ההורים בבואם לקבוע את סכומי מזונות ילדים.

עובדה זו, הובילה להפחתת המזונות כאשר להורים זמני שהות שווים או דומים והכנסות דומות.

לא ניתן לאמוד את מידת ההפחתה – כיון שאין אחידות בפסיקה- בין השופטים השונים.

בעקבות פרסום ההלכה החדשה של בית המשפט עליון, בע"מ, 919/15 , יש חובה לקבוע את שיעור המזונות בהתאם להכנסות שני ההורים וחלוקת זמני השהות.
 
מדובר בהלכה משפטית הנוגעת לילדים מעל לגיל 6 בלי שום קשר לזמני השהות, או להגדרה של משמורת משותפת.
 
 

"

המלצה:

"ברצוני להודות לך על התמיכה, המסירות, הנתינה ובעיקר, הרצון הטוב לסייע ככל יכולתך.
קיבלת אותי בהתראה קצרה וסיפקת לי בטחון לכל אורך המשפט. תודה לך!"

 

"