מזונות ילדים

י

 מזונות ילדים

סעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט – 1959 (להלן: "חוק המזונות"), קובע כך:

"אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".

כאשר מדובר בבני זוג יהודים, החיוב במזונות הקטינים ושיעורו ייבחן לפי הדין העברי, כפי שפורש בפסיקות בית המשפט העליון.

בבוא בית המשפט להכריע בשאלת נטל חלוקת הנשיאה של הורים במזונות ילדיהם  הקטינים, עליו לאזן באופן ראוי בין ארבעה משתנים:

·       הערכת וקביעת צרכי הילדים לפי רמת החיים שהורגלו ערב הפירוד (צרכים תלויי שהות הכוללים מדור ואחזקתו, צרכים שאינם תלויי שהות וצרכים חריגים).

·       יכולתם הכלכליות של הורי הקטינים מכלל המקורות העומדים לרשותם, כולל שכר עבודה.

·       קביעת יחסיות ביכולתם הכלכלית של ההורים, זה מול זה. נתון זה רלוונטי ביחס לצרכים שאינם תלויי שהות ולצרכים החריגים.

·       חלוקת זמני השהות בפועל של כל אחד מההורים עם הקטינים (שקלול הוצאות תלויות שהות, ביחס יכולתם הכלכלית של שני ההורים וקביעת גובה החיוב בהתאם).

 

המזונות מורכבים משני סוגי צרכים:

א. צרכים הכרחיים.

ב. צרכים מדין צדקה.

הצרכים ההכרחיים כשמם כן הם, והם כוללים: מזון, קורת גג לגור תחתיה וכן חלק יחסי מהוצאות הבית, לבוש והנעלה, חינוך מתאים לצרכיהם, טיפולים רפואיים וכד´.

בנוסף, קיים מעגל צרכים אחר, הקרוי צרכים מדין צדקה הכוללים צרכים הדרושים לילדים אך הם אינם הכרחיים לקיומם היומיומי כגון: בילויים, חוגים וכו´.

החוק והפסיקה מתייחסים לשלוש קבוצות גיל של ילדים לצורך קביעת המזונות.

א. "קטני קטנים" – ילדים עד גיל 6 שנים.

החובה לשאת בתשלום המזונות לילדים בקבוצת גיל זו, מוטלת באופן מלא ובלעדי על האב.

ב. מגיל 6 שנים ועד 15 שנים.

בקבוצת גיל זו, ולאור פסיקת בית המשפט העליון- חלה חובת תשלום על שני ההורים בהתאם לזמני השהות שלהם עם הילדים ובהתאם להשתכרותם מכל המקורות.

ג. מגיל 15 שנה ועד 18 שנה.

יש המתייחסים לחיוב בתשלום מזונות בכל הנוגע לקבוצת גיל זו כאל חיוב מדין צדקה בלבד. ברם, בפועל ההתייחסות אל קבוצה זו זהה בעיקרה כאל ההתייחסות אל קבוצת הגיל הקודמת.

פסיקת בתי המשפט הרחיבה את החיוב בתשלום מזונות גם לגבי ילדים הנמצאים בשירות החובה הצבאי.

בתקופה זו, החובה המוטלת על האב היא לשאת בתשלום שליש מסכום המזונות בהם חויב האב קודם לגיוס.

גובה דמי המזונות כיום עומד על סך שנע בין 1200- 1600 ₪ לילד. ואולם במקרים בהם יש יותר מילד אחד, לא מדובר בסכומים מוכפלים וזאת כיון שחלק מהצרכים ההכרחיים המוכחים הם זהים.

 

כמה מזונות משלמים?

גובה דמי המזונות כיום עומד על סך שנע בין 1200- 1600 ₪ לילד. ואולם במקרים בהם יש יותר מילד אחד, לא מדובר בסכומים מוכפלים וזאת כיון שחלק מהצרכים ההכרחיים המוכחים הם זהים.

"

המלצה:

"ברצוני להודות לך על התמיכה, המסירות, הנתינה ובעיקר, הרצון הטוב לסייע ככל יכולתך.
קיבלת אותי בהתראה קצרה וסיפקת לי בטחון לכל אורך המשפט. תודה לך!"

 

"