מעבר מגורים

מעבר מגורים

מעבר מגורים של הורה עם קטין ללא קבלת הסכמת ההורה האחר:

עניין מגוריו של קטין הוא חלק מענייני המשמורת והאפוטרופסות ;

נקבע כי: "האפוטרופסות נתפסת כחובה כללית ומרכזית הטומנת בחובה מגוון תפקידים שההורים חייבים בהם והראשון במעלה מתוכם הוא תפקיד המשמורת, כאשר הרשות לקבוע את מקום מגורי הקטין נספחת ונלווית לו" .

השיקולים אשר ינחו את בית המשפט בבואו לקבוע מהי טובת הקטין הם:

• האם מעבר המגורים נעשה לאחר שנקבעה משמורת (קבועה ולא זמנית) להורה העובר עם הקטין

• בית המשפט יבחן את טיב הטיפול של כל אחד מההורים בקטין לפני המעבר .

• בית המשפט יבחן האם וכיצד המעבר יאפשר להורה האחר לשמר תפקידו ונוכחותו המשמעותיים בעולמו של הקטין, לגדלו ולממש אחריותו ההורית?

• בית המשפט יבדוק את אופי הקשר שייווצר עם ההורה האחר עקב המעבר, הנטל שיוטל על ההורים או מי מהם, קשרי חברה ומשפחה במקום הישן והחדש .

• בית המשפט יתחשב בשאיפת ההורה העובר למקום מגורים אחר להתקרב למשפחת המוצא או להתקדם מבחינה מקצועית .

• בית המשפט יעמיד במבחן הביקורת את סדרי עדיפויותיו של ההורה המבקש לעבור עם הקטין, כאשר השאלה המרכזית היא היכן מוקמו צרכי וטובת הקטין במסגרת סדר העדיפות אל מול צרכיו של ההורה המבקש לעבור .

• מקום שמדובר בקטין מתחת לגיל 6 שנים, יש לבחון את משקלה של חזקת "הגיל הרך" בשים לב לנסיבות הפרטניות של המקרה.

מה קורה במצב בו יש מחלוקת בין שני ההורים בדבר מקום המגורים של הקטין?

• ההורים יכולים להגיע להסכמה בשאלת מקום המגורים, המשמורת והאפוטרופסות.
• בהיעדר הסכמה בין ההורים, יכריע בכך בית המשפט.
• במסגרת ההכרעה השיפוטית, יש לקבוע הסדר על פי טובת הקטין כפי שזו נקבעת על ידי בית המשפט.
• עם זאת, ככל שההכרעה השיפוטית מבקשת להעביר המשמורת לאב וככל שמדובר בקטין עד גיל 6 שנים, יש צורך "בסיבות מיוחדות".
המלצות

מה הלקוחות אומרים עליי

מעיין
קרא עוד
טלי יקרה!
תודה על הדאגה. תודה על התמיכה. תודה על ההיענות. תודה על התגובה הזריזה. תודה על ההקשבה. תודה על המחשבה והנתינה. תודה על מי שאת!
חיבוק ואהבה
מיכל
קרא עוד
לכבוד רויטל אבידן היקרה!
אמיצה ומוכשרת בטרוף.
לכן שלחתי לך משהו ממני למשרד בהמון הערצה והערכה. מוסרת לך שוב תודה רבה על התקופה שהיית שם בשבילי אז חג שמח. אוהבת
נטע
קרא עוד
לטלי היקרה!
אישה חזקה עם שליחות נפלאה בעולם. שתמיד תשמחי את הנשים היקרות שלך. ותהיי סנגורית טובה עבורן. תודה על הכל, רוב בריאות ונחת!
מעריכה
שרה
קרא עוד
רויטל היקרה! אין בפי מילים לתאר את הערצתי אליך… אני פשוט לא יודעת איך אפשר להודות לאישה מקסימה כמוך, שכלל לא מכירה אותי ונותנת את כל הנשמה בשביל לעזור… ועיקר לעזור! קשה למצוא במדינתינו הקטנה מישהי עם לב כל-כך רחב ורצון ענק לעזור לזולת וכל זה בלב שלם!
הקודם
הבא