תחומי עיסוק

מזונות ילדים

יש שני סוגים של זוגות שמבקשים להתגרש בישראל – יהודים ולא יהודים. במידה ושני בני הזוג יהודים, יש חובת תשלום מזונות על הילדים שמתחת לגיל 18

חלוקת רכוש לא שוויונית

חלוקת הרכוש אמורה להיות שוויונית בין שני בני הזוג במצב רגיל, אך יש נסיבות שונות בהן בית המשפט מאזן את זכויות הרכוש בדרך לא שוויונית ונסמך על סעיף 8 לחוק יחסי ממון.

משמורת

"אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם. וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע מקום מגוריו והסמכות לייצגו"

עורך דין גירושין

השגת המטרה על ידי שימוש בכלים המשפטיים בתורה מושכלת יחד עם יצירתיות מחשבתית

ידועים בציבור

יש שני תנאים מהותיים אשר קובעים שבני זוג הינם "ידועים בציבור". הם נקבעים על ידי כך שבית המשפט על סמך אורח חייהם של בני הזוג, שואל את עצמו כיצד ראו בני הזוג את הקשר ביניהם.

אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה נועד בשביל להרחיק את מי שנוהג באלימות כלפי מי מבני משפחתו מה שלא מאפשר חיים סבירים ופוגע ברווחתו של נפגע האלימות ומונע הגנה ממנו.

גביית מזונות

יש מצבים בהם ניתן פסק דין לתשלום מזונות או שיש החלטה על מזונות זמניים אך הצד שאמור לשלם לא עושה את זה, ובמקרים כאלו עומדות לרשות זה שלא מקבל את המזונות שתי דרכים לגבייה

הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם בין בני זוג שמסדיר את יחסי הממון ביניהם, הסכם שבתי המשפט מתייחסים אליו ככזה שיסדיר את היחסים הממוניים בין בני הזוג במידה והם ייפרדו ויתגרשו.

מתנות

מתנה יכולה להיות זכויות, כל מיטלטלין שהם או מקרקעין שהצד המקבל לא נותן עליהם שום תמורה. שני הצדדים מכירים בכך שמדובר על מתנה ובמידה והצדדים רוצים שהמתנה תעוגן בהסכם, הם צריכים לערוך אותו בכתב.

ירושות וצוואות

ישנם ארבעה סוגים של צוואות: צוואה בפני עדים, צוואה בעל פה, צוואה בפני רשות, וצוואה בכתב יד. כל צוואה שהיא היא בהתאם לרצונותיו של המצווה והוא יכול לתלות אותה בתנאים ספציפיים