משמורת משותפת ומזונות

המשמורת המשותפת והשפעתה על גובה המזונות | עו"ד רויטל אבידן

"הדור הנוכחי של האבות אינו חרד מהכנת אוכל לילדים, אפילו רכים, רחיצתם, טיול עימהם, יחד עם האם ובלעדיה. חלוקת התפקידים המסורתית, בחלוף השנים, הלכה ונשתנתה ; אבות החלו נוטלים חלק מהותי יותר ויותר בגידול הילדים ובחייהם; אם עד לפני דור או שנים, לא הכירו אבות צורת חיתול, חלק ניכר מאבות דור זה לוקח תפקיד בכל היבט בחיי ילדיהם, ובכל צורך מצורכיהם. לאבות אלו, חל דין רצוי של חלוקת זמן הורי, בצורה שוויונית או קרובה לכך."(השופט ניצן סילמן)

המגמה הנוהגת כיום בבתי המשפט לענייני משפחה, הינה כי ´דרך המלך´ הינה לקביעת משמורת הקטינים היא במשמורת משותפת, היכן שקיימים תנאים שמאפשרים זאת.

המשמורת המשותפת מגשימה הלכה למעשה את זכות היסוד של הקטינים לחוות כל אחד מהוריהם כהורה משמורן ולגדול עמם (תמ"ש (אי´) 1701/05 ג.ה. נ´ ג.ד. 12/02/2008). הדברים מוצאים משנה תוקף ומשקל בענייננו שעה שמדובר באב שמילא חלק מרכזי ביותר (אם לא החלק הארי) בטיפול בקטינים מאז לידתם.

בפסיקה ובספרות המקצועית, הנסמכים על מחקרים ועל חוות דעתם של מומחים גובשו התנאים המרכזיים למשמורת משותפת (אשר אינם מהווים רשימה סגורה):

א.   מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים ;

ב.   רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם;

ג.    רצון הילד;

ד.   מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הילדים ;

ה.   קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהילדים;

ו.    מגורי ההורים בסמיכות זה לזו, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם.

מקום שישנה מסוגלות הורית טובה של שני ההורים, קשר מיטיב עם הילדים, מגורים סמוכים לאחר הפרידה ומעורבות רבה בחיי הקטינים, קמה ועולה שאלת מידת שיתוף הפעולה והתקשורת בין ההורים כתנאי להצלחת מודל של משמורת משותפת.

לאחרונה נדונה מספר פעמים הבעייתיות בשיתוף הפעולה ההורי והתקשורת ההורית, עת מצויים הם במשבר ובסכסוך גירושין.

לעיתים נקבע כי מקום בו יתר התנאים מתקיימים, אין ליתן במה לטענת "חוסר התקשורת", טענה שמועלית על ידי הצד המבקש לחבל בפתרון של הסדר משמורת משותפת ביודעו, כי זהו תנאי הכרחי לקיומו הפעיל.

הפתרון המסתמן לבעייתיות זו היא כי אין לייחס משקל רק לתקשורת בעת הקונפליקט, אלא בעיקר יש ללמוד מהתנהגות הצדדים קודם לסכסוך. שכן, בסופו של יום, דיונים משפטיים מסתיימים, אך המשפחה ממשיכה להתנהל.

שאלת חלוקת נטלה מזונות במקרה של משמורת משותפת זכתה להתייחסות בבית משפט המחוזי בחיפה, שם נקבע כי הפועל היוצא של הימצאות הקטינים במשמורת משותפת של שני הוריהם, והאב נושא באופן ישיר בחלק מהוצאות ילדיו הקטינים, הוא כי על האב לשלם לקטינים במקרה כזה, מזונות מופחתים.

בית המשפט קבע כי משמורת משותפת מתאימה במקרים בהם האב מוכן ומסוגל למעורבות גבוהה יותר בחיי ילדיו, מעורבות אשר הינה לטובתו של הקטין. 
כיון שכך, סביר כי מעורבות גדולה יותר בחיי הילדים תוביל אף למעורבות כלכלית גבוהה יותר.
נפסק, כי יהיה נכון להעמיד את שיעור ההפחתה במזונות האב במקרים של משמורת משותפת, בכ- 25% מסכום המזונות שהאב היה מחוייב בו, לו היו הקטינים נתונים למשמורתה הבלעדית של האם.
ראוי להדגיש כי על אף האמור בעניין הפחתת שיעור המזונות במקרים של משמורת משותפת, הרי שהוצאות המדור החלות על האב אינן פוחתות אך בשלה עובדה שהקטינים נמצאים במשמורת משותפת. עיקרה הוצאה בגין מדור – שכר דירה וארנונה – אינו תלוי במספר הימים בהם מתגוררים הקטינים בדירת האם. 
 
לפיכך, אין להפחית חלק זה של מזונות הקטינים מחלקו של האב, על אף שמדובר במשמורת משותפת.
 
כיום, ניכרת מגמה חדשה לפיה הפחתת המזונות נעה בין 25% ל- 50%.

"

המלצה:

"ברצוני להודות לך על התמיכה, המסירות, הנתינה ובעיקר, הרצון הטוב לסייע ככל יכולתך.
קיבלת אותי בהתראה קצרה וסיפקת לי בטחון לכל אורך המשפט. תודה לך!"

 

"